دیوار گچی 7 سانتی (کارخانه ای)

این محصول محصول کارخانه سفید گچ میباشد

کاملا خشک

متراژهای ارسالی

100 متر خاور

140 متر بادسان

200 متر کامیون

هر سه عدد 1 متر مربع کامل

20000 در انبار

شناسه:1000501

7,500تومان

20000 در انبار