دیوار گچی 8 سانتی (کارخانه ای)

این محصول محصول کارخانه سفید گچ میباشد

کاملا خشک

متراژهای ارسالی

100 متر خاور

140 متر بادسان

200 متر کامیون

هر سه عدد 1 متر مربع کامل

200000 در انبار

شناسه:1000502

8,500تومان

200000 در انبار