بلوک پوکه ای

بلوک های پوکه ای در پنج سایز

7*20*40

10*20*40

15*20*40

15*20*50

20*20*40

تولید می شوند که در سایت می توانید قیمت انها را مشاهده کنید با نام بلوک سبک

500000 در انبار

شناسه:1000150

580تومان

500000 در انبار