درباره ما

فراورده های بتنی سبک غلامی در سال 1392 با نام بلوک سبک دانیال با دستگاه های دستی با دو نمونه بلوک تولیدی(بلوک 10 و بلوک 15) شروع به فعالیت کرد. در سال 1396 با تغییر در فرایند تولید و اضافه نمودن دستگاه های نیمه اتوماتیک از شرکت سبلان تولیدات خود را با کیفیت بیشتری به مشتریان خود عرضه نمود و تعداد محصولات خود را به عدد پنج (بلوک 10 و بلوک 15 و بلوک 20 سبک و بلوک 20 سنگین ته پر  و بلوک 20 سنگین ته باز )  با ضخامت جداره 2.5 سانتی متر یا همان 25 میلی متر رساند همچنین با اضافه نمودن خط تولید انواع جدول های پرسی و همچنین کول چاه دامنه فعالیت های خود را اضافه تر نمودیم . در همین سال ها و با کسب تجربه در مخلوط کردن مواد اولیه به فرمولی در مخلوط کردن پوکه های تولیدی رسید که بلوک های تولیدی کارگاه به بیشترین استحکام و کمترین وزن ممکن رسیدند . این کارگاه دایما در حال بهبود فرایند تولید و افزایش کیفیت بلوک های تولیدی خود می باشد .

ما همیشه به این شعار خود اعتقاد راسخ داریم :

**   فروش پایان یک معامله نیست ، آغاز یک تعهد است .  **