گارانتی و خدمات

کیفیت محصولات ما به ما این اطمینان را میدهد که ضمانت دهیم در صورت پرداخت آنلاین توسط شما و ناراضی بودن شما از کیفیت محصول مبلغ شما را به حساب شما باز گردانیم .

روش دیگری که برای این مورد در نظر گرفته ایم پرداخت در محل و بعد از مشاهده محصول می باشد ، بدین صورت که شما کالا را خرید می کنید و وقتی بلوک ها به محوطه کارگاهی شما رسید و بعد از مشاهده کیفیت و در صورت راضی بودن مبلغ را پرداخت نمایید .